0

BASIN AÇIKLAMASI 10 MART 2022

Kamuoyuna eğlence mekanı olarak yansıtılan lakin gerçekte pavyon olarak faaliyet gösteren işyeri mühürlenmiş ve 09/03/2022 tarihinde Belediyemiz tarafından yıkılmıştır. Konuya ilişkin yalan bilgilerin ve iftiradan ibaret olan bilgi kirliliğinin önüne geçmek için siz sayın halkımızı doğru bilgilendirmek adına basın açıklaması yapılması gerekmiştir.

Yıkılan pavyonun yıkım kararı İznik Belediye Encümenimizin 10 Mart 2021 tarihli toplantısında, Çakırca Mahallesi 180 ve 182 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki inşaatların TAMAMININ KAÇAK YAPI olduğu ve bu İmar Kanununa aykırılığın 30 gün içerisinde giderilmesi aksi taktirde taşınmazların yıkılacağı hususunda alınmış ve ilgililere tebliğ edilmiştir.

Söz konusu pavyonun sahipleri her iki karar için Bursa 2. İdare Mahkemesinde dava açmışlar ve söz konusu yıkım işleminin durdurulmasını talep etmişlerdir. Lakin mahkeme bu aşamada yürütmenin durdurulmasının gerek olmadığını belirtmiştir. Belediye Başkanlığımız da bu karar doğrultusunda yıkım hazırlıklarına başlamış ve yıkımı ilgilere tebliğ etmiştir. Planlanan yıkımdan bir gün önce saat 16:30 sularında Bursa 2. İdare Mahkemesi davanın niteliği gereği keşfin icra edilmesi bakımından Yıkımın Yürütmesini durdurmuştur.

Yapılan keşif esnasında mevcut yapıların tamamen yeniden yapıldığı tespit edilmiş, bilirkişiler tarafından tanzim edilen raporda da Belediyemizin işleminin doğru olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu açıkça hukuka aykırılık hali sebebi ile Bursa 2. İdare Mahkemesi işlemlerdeki yürütmenin durdurulmasını kaldırmış ve yürütmenin durdurulması talebini 2. kez REDDETMİŞTİR.

Kamuoyunda belirli kesimlerin zikrettiği gibi söz konusu Yürütmenin Durdurulması kararı hususunda herhangi bir itiraz sonucunun beklenilmesi gerekmemekte olup, bu konuda yeni bir Encümen Kararının alınması da usul ve yasada öngörülmemektedir. Aksi düşünüldüğünde planlanan ilk yıkımdan 1 gün önce tebliğ edilen Yürütmenin Durdurulması bakımından da kesinleşme koşulu arar bu süre zarfında da söz konusu pavyonun yıkılması gerekirdi.

Yürütmenin Durdurulmasının 2. kez reddi sonrasında ilgililere yıkım işleminin yapılacağı ve içerideki eşyaların tahliye edilmesi hususunda 48 saatten fazla süre verilmiş ve akabinde yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir.

İzah ettiğimiz üzere yapmış olduğumuz işlemlerin tamamı hukuk ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşmekte olup, kendi hukuk tanımaz karakterleri içerisinde meseleyi gerçeğe aykırı olarak lanse eden kişilerin algı yönetimlerine karşı olarak siz değerli İznik Halkımızı bilgilendirmek asli görevimizdir.

Ayrıca gerek yıkım esnasında gerekse yıkım sonrasında Belediyemiz ve yetkilileri hakkında suç teşkil eden eylem ve söylemler içerisine giren kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını da kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Leave A Reply